Oferta Eko-Tech

Szamba ekologiczne, gospodarka wodno-ściekowa

Firma EKO-TECH oferuje kompleksowe usługi z zakresu:

  • fachowe doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej oczyszczalni ścieków,
  • analizę warunków gruntowych,
  • wykonanie projektu budowlanego wraz z załatwieniem wszelkich zezwoleń na jej budowę,
  • budowę nowej oczyszczalni ścieków lub przystosowanie obecnego szamba na potrzeby oczyszczalni,
  • montaż wraz z kompletnym przyłączeniem do instalacji budynku,
  • pełen nadzór nad uruchomieniem oczyszczalni ścieków,
  • serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Gospodarka wodno-ściekowa

Prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa, mająca na celu ochronę wód, to warunek zapewnienia zdrowej wody dla wszystkich, polegające na zabezpieczeniu wód powierzchniowych oraz gruntowych przed zanieczyszczeniami, między innymi ściekami bytowymi wytwarzanymi przez nas samych.
Zdjęcia zbiorników oraz montażu